top of page
למדבירים בלבד
שימוש מדבירים

כאן תוכלו למצוא מבחר מוצרים
הנוצרו במיוחד בשבילכם -
מדבירים וקולגות 

רקע b10
למדבירים בלבד
b10
ג׳וק

תרכיז מתחלב (EC) להדברת תיקנים.

נמלה
סיפרמקס רקע
סיפרמקס
זבוב
זחל
חיפושית זבל
למדבירים בלבד

תכשיר מתחלב להדברת זבובים בוגרים, יתושים וחרקים מעופפים אחרים.

רקע דלתא מקס
מדבירים בלבד
דלתא מקס
פרעוש

תרכיז מתחלב (EC)
להדברת פרעושים.

ג׳וק
רקע טוטאל
מדבירים בלבד
טוטאל
טרמיט

תרכיז מתחלב להדברת טרמיטים.

bottom of page