תכשירים תברואתיים:

קלאג פוג

תכשיר להדברת יתושים בוגרים על בסיס Tetramethrin בערפול חם (פוגר)