תכשירים תברואתיים:

סיפראקט

אבקה בעלת פעילות ממושכת לקטילת תיקנים, נמלים וחרקים זוחלים אחרים. על בסיס Cypermethrin.