תכשירים תברואתיים:

אנט ג'ל נמלים

פיתיון ג'ל להדברת נמלים מכיל Fipronilלשימוש ביתי.