תכשירים תברואתיים:

סיפרמקס

תכשיר מרוכז לקטילת מעופפים, זחלי יתושים וחיפושיות בסביבת מקווי מים, בורות ספיגה ובריכות חמצון. על בסיס Cypermethrin