תכשירים תברואתיים:

B10

תכשיר לקטילת תיקנים על בסיס Bifenthrin. זמן כניסה למבנה- שעה.